Home Up

Deze voorwerpen werden in de loop der jaren door mij gevonden op eigen grond tijdens het spitten. Voor zover ik in documenten kon nagaan, behoorde deze grond reeds toe aan mijn voorouders sinds het begin van de 18e wellicht 17e eeuw. Deze vondsten zijn niet enkel van familiaal belang, maar ook voor de gemeente Dilbeek en omliggende. Hierdoor weten we op deze manier dat er o.m. een handel in stenen pijpen was met het Nederlandse Gouda. In Dilbeek was er waarschijnlijk geen winkel waar men zich deze pijpen kon aanschaffen. Mijn voorouders kochten ze wellicht in een winkel of op de markt te Brussel, waar ze hun marktwaar (groenten en fruit) aan de man of vrouw aanboden. Voor de politieknoop heb ik geen verklaring. Ik heb geen voorouder of familielid die ooit bij de politie in dienst was. Misschien dat ze wel met de politie in aanraking zijn geweest. Dat het een uniformknoop uit Brussel is maakt het nog meer raadselachtig.

Klik op de foto's om te vergroten

.

Foto 1

Foto 1
Kroon + cijfer 53 (met Gouds bijmerk). Deze manier van versieren vond grofweg plaats in de periode 1725 tot 1825. Over het algemeen werden deze versieringen niet toegepast op de duurdere pijpen omdat het reliŽf het polijsten zeer bemoeilijkte. Productieplaats Gouda. Pijpenmaker: Lammert de Klouwer 1723-1759 ofwel Jan van Leeuwen 1725-1746 ofwel Jacob van der Want 1745-1819.

Foto 2
Vanaf 1720 tot 1880 wordt de zgn. kromkop geproduceerd. In dezelfde periode is er ook een bescheiden markt voor de zgn. hielloze kop.

Foto 3
Oude politieknoop met opschrift Police de Bruxelles + Sint-Michiel, de beschermheilige van de stad, die met zijn zwaard de duivel neersteekt. Verso de naam van fabrikant F. Van Malderen uit Brussel. Hij vervaardigde o.m. ook brandweerknopen.