Home

De rentmeesters van de Sint-Ambrosiusparochie
 

DE RIDDER Nicolaes, rentmeester der parochiale kercke en der hu˙sarmen van Dilbeke 1706, 23.

VANDER LINDEN L., 17e eeuw, 1723

VAN CAMPENHOUT Leo, 1743, 44, 49

LINDEMANS Franciscus Ignatius, 1771, 73, 74, 79, 85

THOMAS Joannes Josephus, 1786, 91

JACOBS Jan Baptist, 1792, 93, 98