Home

De plaatsvervangers 
 

Ten bate van heemkundigen uit andere gemeenten is het interessant onderstaande lijst te geven. Het merendeel van deze geestelijken, soms ook regulieren, zijn bedienaren uit omliggende parochies. In enkele gevallen komen ze van tamelijk ver. Er was vooral een goede samenwerking met het naburige Itterbeek.

NEULANT Andreas, conffesario magne bigardie, 21 september 1623.

VAN ZINNICK Arnoldus, pastore in Ossel, 6 oktober 1623.

LISMONT Henricus, pastore magne bygardia, 4 november 1623.

, pastore in capella S uldarici, 26 mei 1664.

VAN MONS Ferdinandus, pastore in Itterbeke, 5 februari 1709, 26 april 1714 en 1 maart 1716.

VAN STERTEGHEM Fr: Franciscus, ord: F: Bred nomine pastoris, 16 september 1715.

D’HULST H: , pastor bygardia, 10 november 1716.

DE WINTER A., pastor in Itterbeke ex commissione R: D: pastoris in Dilbek, 6 oktober 1730, 31 augutus 1731, 31 april 1733, 12 november 1734, 27 oktober 1735, 11 januari 1736, 18 november 1737.

SCHEPENS Josephus p: frater, ordinis minor : recollect, 10 december 1735, 14 juli 1736.

VAN BOECKHOUT Joés bápta, reg. ord. S. Francisci, 6 januari 1736.

VAN EYNDE J. B., pbr et cap: in Bodeghem st martini, tussen 25 en 29 april 1736.

DE HOECK Petrus, presb˙tero, 30 november 1726.

DE PAUW Judocus, presbyter, 27 september 1738.

MERTENS J: B:, coadj: in boularia súperiori, 30 juli 1783.

JEREMIAS Fr:, Gelensis cap: ex commissione pastoris, 30 oktober 1788.

HELSEN Joannes Franciscus, minorita loco pastoris, 12 april en 13 april 1790.

WAUTERS Joannes Franciscus, pastor in Itterbeke ex commissione R D pastoris in Dilbeke, 11 juli 1804, 21, 26 en 27 september 1809 (2x), 30 juli en 19 augustus1811, 4, 9 en 10 september 1814, 4 september 1816.

VAN EECKHAUT J:, presbyter religiosus ordinis D F mini recollec:, 2 september 1809.

LOKENS J. B., vicepastor in Berchem Sta Agatha, 25 september 1809.

MILIS A., vicepastor Anderlaci, 18 en 20 augustus 1816, 11 november 1817.

WILLEMS A: F:, vicepastor in Itterbeke ex speciali commissione pas., 13 en 31 januari 1825, 8, 9 en 10 januari 1827.

TUBBAX M., vicepastor, vicarius in Itterbeeke, 21 februari 1831.

PEETERMANS C., pastor in Itterbeek, 16 en 17 maart 1835.

DE DECKER E.P.J., vic te Itterbeek?, 8 september 1844, 10 januari 1845.


Volgende kerkvisieten door dekens aan onze parochie zijn bekend:

Uit de parochieregisters van Groot-Bijgaarden:
Op 23 juli 1727 visiteert de kardinaal-aartsbisschop van Mechelen de kerken van de dekenaten Wemmel en Sint-Pieters-Leeuw, waaronder ook Dilbeek.
De dekens kwamen op visiet toen een pastoor overleed en noteerden dit in de parochieregisters.