Home

De pastorij 
 

De pastorij aan het martplein op de oude dries, werd gebouw op een perceel van 2,40 are groot met 19,30 are aanpalende tuin; in 1616 een stuck grond, groot 1 dagwand, daer t Curenhuys op staet, geleghen by den kerckhove. Een tekening uit 1644 toont ons een L-vormig gebouw. Het was Lodewijk de Vrome (+ 40) die voorschreef dat iedere parochie o.m. diende te beschikken over een curtis (hofstede), d.i. een hof met woning en stallen plus vier servi of laten. Er zijn ons rekeningen bekend aan laten tijdens de 17e en 18e eeuw.


De Sint-Ambrosiuskerk en pastorij in 1633 rechtsboven tegen het kerkhof volgens het kaartboek van de abdij van Vorst
Klik op de foto om te vergroten

Op 23 augustus 1790 werd de 30 jaar oude armmeester Alexander De Ridder aangesteld als sterfelijke laat in de plaats van Lucas Nicolay die overleden was, voor een bunder land op de Dilbeekse kouter. Historisch gezien waren laten halfvrijen, horigen die onroerend goed in gebruik hadden dat toebehoorde aan de kerk.

Volgens de kerkrekening van 1699: Item betaelt aen mr Jan Van Adenrode en sijnen cnecht voor sijnen arbet van gerepareert te hebben het curenhs, dack xa (is enz.) XXIII Rs. In 1767 werd op aanvraag van het kapittel van Sint-Pieter te Anderlecht een grote verbouwing uitgevoerd onder de leiding van architect Egidius Culp.


Klik op de foto's om te vergroten

Ook in 1783 werden er herstellingen verricht. In 1798 werd de pastorij tot schoolhuis en woonst van onderwijzer Van Rossum ingericht. In 1799 gaf hij reeds zijn ontslag en verliet de pastorij wegens tegenwerking van de bevolking.

1865 is een zeer belangrijk jaar in de geschiedenis van dit gebouw. Dankzij het legaat van ridder Znon de Viron kon het kerkbestuur de beslissing nemen een volledige nieuwbouw op te richten.

In de achtergevel bevinden zich twee boven elkaar ingemetste marmeren gedenkstenen. De onderste gedenkplaat verwijst naar de bouw van de pastorij: "proprIIs sUMptIbUs/ eCCLesIae/ aeDIrICata./ Past. P.J. BIERMANS/ Burg. E. VERHEYDEN/ Archit. E. VAN-DER-AUWERA/ Cond. L.Z. PETRE." Het chronogram geeft de bouwdatum 1868 weer. De tweede gedenkplaat verwijst naar de restauratie volgens het chronogram in 1978: "InnIXe totaLIter/ restaUrata/ proprIIs sUMptIbus/ ECCLesIae DILbeChensIs/ PAST J. BROES/ PRAES R. VANDENDAMME/ ARCH. L. DE SMEDT/ COND. J. GENNE.". Op oude foto's uit begin 20ste eeuw is het gebouw nog zichtbaar met twee bouwlagen.

Postkaarten > Europa > Belgi > Vlaams-Brabant > Dilbeek | Belgi,  Postkaarten, Ansichtkaart
Kerk en pastorij begin 20e eeuw

 Rond 1990 onderging de pastorij nog een ingrijpende aanpassing. Het gebouw werd toen met n bouwlaag verlaagd. Daardoor vertoont het opnieuw overeenkomsten met de oude pastorij vr de verbouwing in 1767.