Home

De onderpastoors


In deze dienen we net als bij de pastoors onderscheid te maken tussen verschillende benamingen voor dezelfde functie, maar ook andere functionarissen te vermelden die de taak van parochiepriester tot zich namen. De vicepastor en de vicecurato is zoals de capellanus een geestelijke die onder de pastoor van een parochie werkzaam is; dus eigenlijk een onderpastoor. Een deservitor is echter een priester belast met het bestuur van een vacante parochie; dus een helper, assistent, die meestal na het overlijden van een pastoor en de komst van een nieuwe de dienst waarneemd. Een coadjutor en een vicario is een priester die een pastoor zonder kapelaans tijdens diens ziekte tijdelijk vervangt. Het kapittel van Anderlecht betaalde voor de helft het loon van de onderpastoor. 

DE MERLAER, MYERLAER Nicolaas,  benoemd in 1464; treed af in 1466.

D° WYLANT CONRARDUS, volgt v.n. in 1466 op als kapelaan caplum curam de Dilbeke.

VANDER ELST Jan, vice-cureyt in 1496, januari 1520 – 13 november 1526.

OSKENS, capellanus capella St. Ambrosi in Dilebeke in 1508.

D. VAN ELSEM, vòòr 1542.    

D. QUARRE Joannes, kapelaan in 1542 in ruil met de vorige.

D. EECKHOUT Judocus, kapelaan van Sint-Ambrosius.

VAN DER PERRE Jan, kapelaan; ontvangt op 5 april 1544 7 Rgs om te Itterbeek de vroegmis te doen. Hij overleed op 9 januari 1552. Hij ligt begraven in de kerk onder een gotische grafsteen met als opschrift: Hier leet begrave heer/ Jan vande perre pbr. capilae va/ deser kercke die/ sterft a° XVC LII de IX january ...

DE BLESEM Ziger, vicecurato in Dilbeke in 1556.

HUENAERTS Joannes, kapelaan gedurende 40 jaar vanaf 1624.; presbitero en ludimagistro in Dilbeke in 1626. Uit kerkrekening 1651:“aen den heer Jan Huenaerts van desen maen boeck te maken ende schrijven betaelt XX st.”, “aen Jan Húenaerts voor sijne gasien XXV Rinsgls.”, “betaelt aen heer Húenaerts van dese als andere partijen alhier inden ordinaire vúytgeef bedraegende XXVIII Rs X st.”, “ aen heer Jan Húenaerts als vore XX st.”. Hij maakt zijn testament in 1663. In het overlijdensregister staat: “Heunaerts Joannes R. D. gedurende 40 jaar kapelaan van onze kerk, + 20 januari 1664, vicepr.”. Zijn grafsteen ligt in de kerk. Grafsteen en testament, handteken

RICHARDO Carolo, aftredend pastore in Watermale caplniam Sti Ambrosii in Dilbeke, confert capni., 8 februari 1634.

ZAMPEN Jacobo, confertus aed. Caplnia 3 april 1636, overleden in 1645.

D. VANDER EYCKEN Henricus, vicariam de Dilbeke, 9 april 1646.

VISSIO (DE VISCH?) Nicolaas, clerico in 1626; is waarschijnlijk D. Hovis Nicolaas Henricus, caplniam B.M.V. in Dilbeke, 1652.

VANDER HOEVEN Andreas, vicario in Dielbeeck in 1709. Handteken

VAN MONS Ferdinandus, pastoor in Iterbeek en deservitor in Dilbeek “pastore in Itterbeke et deservitore in Dielbeke.” Handteken

WALRAVENS Petrus, vicepastor vanaf 1738 tot aan zijn overlijden als coadiutor te Dilbeek op 6 april 1744 op 32-jarige leeftijd; begraven in de kerk. Pber op 18 oktober 1737, presbyter, vicepastor november
1738, ex commissione R.D. pastoris 10 juli 1742 enz. Handteken

DE BRIE Petrus, te Brussel, vicepastor in Dilbeke vanaf 15 juni 1744 tot aan zijn overlijden te Dilbeek op 30 september 1745, op 28-jarige leeftijd. Handteken. CAT, 3/10/1745, De Brie Pierre Joseph, célibataire, Ancien curé de Dilbeek; ent. par le clergé du chap. de Ste Gudule.

DE TURCK Franciscus Josephus, uit Brussel. Hij schrijft zijn eerste akte op 30 december 1744, maar het is pas vanaf 20 december 1745 dat hij tekend als vicepastor. Op 14 juli 1750 was hij reeds pastoor te Sint-Martens-Bodegem, waar hij overleed op 29 mei 1759, en begraven werd in de kerk. Grafschrift en handteken

DU BOIS F. B. A. Engelbertus, Hij schrijft zijn eerste akte als vicepastor op 26 augustus 1750; Uit kerkrekening 1756: “… betaelt aen den heere Dûbois onderpastoor pbrè voor het celebreren der vroeghmisse alhier voor een jaar verschenen 1756, 15-0-0. guldens.”; deservitor op 20 juli 1766. Handteken

VANDEN BLOCK, capellaen Sti. Ambrosii in Dilbeke 1755-64.

GEERTS Franciscus Leonardus, coadjutor. Zijn eerste akte op 24 juni 1760, zijn laatste op 12 mei 1767. Handteken

DE REUS Emmanuel Jacob, vicepastor. Hij schrijft zijn eerste akte als deservitor ex commisione et authorizatione Domini pastoris loci op 13 januari, zijn laatste op 26 mei 1777. Handteken

DE VOS J. C.; schrijft zijn eerste akte als vicepastor op 13 juli 1779 tot 27 oktober 1779; deservitor in Dilbeke ex commissione pastoris vanaf 8 oktober 1781 tot  23 juni 1782. Handteken

LAMBERTS Guilielmus, coadjutor, 11 december 1781. Hij was coadjutor te Sint-Martens-Lennik in 1782, 1791. Vanaf 1793 woonde hij te Schepdaal. Hij was er achtereenvolgens vicepastor, deservitor, en tenslotte pastoor. Handteken

DOSSCHE Joannes Rumoldus, geboren te Mechelen op 31 mei 1764; coadj: D: Deservitoris in dilbeke 8 april tot 17 juni 1791. Handteken. Hij overleed te Mechelen op 10 december 1820.

VANDER HEYDEN Petrus Ludovicus, geboren te Balegem op 2 augustus 1755; schrijft zijn eerste akte als vicepastor op 22 juni 1783. Hij vervulde dooreenlopend te taken van vicepastor en deservitor. Zijn laatste akte schrijft hij op 18 juni 1806. Tijdens de kerkvervolging onder het Franse bewind nam hij meestal de taak van de ondergedoken pastoor Vliegen tot zich. Handteken. Hij overleed te Bekkerzeel op 3 december 1828.

VAN DER MYNSBRUGGE Michaël, geboren te Essene op 27 mei 1780; vicepastor ex licentia et commissione Rdi adm Dni H. Vliegen pastoris hujus parochia. Onderpastoor vanaf 1806. Zijn eerste akte schrijft hij op 19 oktober 1806, zijn laatste 7 september 1807. Handteken. Hij overleed te Liedekerke op 28 augustus 1837.

COOLEN Joannes Franciscus, zie ook pastoors. Onderpastoor vanaf 18 mei 1818 tot 12 november 1822. Hij schrijft zijn eerste akte als vicepastor op 6 juni 1818, zijn laatste op 31 augustus 1822;  zijn eerste akte als deservitor op 29 augustus, zijn laatste op 10 november 1822.

KINTSSCHOTS Martinus Franciscus, geboren te Antwerpen op 11 maart 1800; priester gewijd te Mechelen op 22 februari 1823; onderpastoor te Dilbeek vanaf 8 maart 1823 tot 15 februari 1833;  tekent zijn eerste akte als vicepastor op 23 maart 1823, zijn laatste als vicepastor ex commissione pastoris op 18 februari 1833. Bidprentje, handteken, 2 kwitanties. Hij overleed te Peutie op 10 september 1884.

MESENS Isidorus, geboren te Herselt (Antwerpse Kempen) 8 augustus 1808; priester gewijd 16 juni 1832, onderpastoor vanaf 22 februari 1833 tot 10 juni 1835; schrijft zijn eerste akte als vicepastor in Dilbeke op 20 maart 1833, zijn laatste op 9 mei 1835. Handteken. Hij overleed te Oplinter op 19 januari 1871.

VERVOORT Joannes Josephus, geboren te Nijlen 26 december 1806, priester gewijd te Mechelen 13 juni 1835, onderpastoor te Dilbeek vanaf 26 juni 1835 tot 3 januari 1844; schrijft zijn eerste akte als vicepastor op 15 augustus 1835, zijn laatste op 25 september 1843. Handteken. Hij overleed te Mechelen op 26 december 1895.

DE COCK Joannes Franciscus, geboren te Merchtem 19 oktober 1819; priester gewijd te Mechelen 23 december 1843, onderpastoor benoemd te Dilbeek vanaf 15 januari 1844 tot 6 juli 1860. Zijn eerste akte als vicepastor schrijft hij op 4 februari 1844. Handteken. Hij overleed te Sint-Kwintens-Lennik op 30 november 1876.

COTERMANS Florentius, geboren te Ramsel op 15 oktober 1832; hulp-onderpastoor vanaf 24 december 1859 tot 6 juli 1860, onderpastoor vanaf 6 juli 1860 tot 4 mei 1863. Hij overleed te Brecht op 7 februari 1892.

BERCKMANS Gaspar (Guilielmus Josephus), geboren te Sint-Gillis bij Brussel 18 oktober 1828; priester gewijd te Mechelen op 22 september 1855; coadjutor te Maxenzeel en te Watermael-Boschvoorde van 1856 tot 1863;  onderpastoor te Dilbeek vanaf 4 mei 1863 tot 20 juni 1872; vertrok op 22 augustus 1872 om pastoor van Beert  bij Halle te worden tot aan zijn pensioen op 7 januari 1897. Hij overleed te Sint-Pieters-Leeuw op 15 november 1903. Hij kreeg een onderscheiding voor het opvangen van de slachtoffers van de choleraepidemie in 1866. Handteken ?

VAN DEN WOUWER Jean Carolus, geboren te Hoboken provincie Antwerpen op 12 juni 1848; onderpastoor vanaf 28 januari 1873 tot 22 januari 1897; kwam van Hoboken op 10 februari 1873 en vertrok naar Amblechem op 30 januari 1897. Hij overleed te Emblem op 1 april 1903.

LUYTGAERENS Joannes Edwardus Eduard, geboren te Roosbeek op 16 oktober 1863; priester gewijd op 24 september 1887; baccalaureaat theologie te Leuven in 1889; leraar aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen en later te Diest 1889 -1896; onderpastoor Sint-Jozef, Antwerpen; vriend en studiegenoot van Jozef Sencie; betrokken bij stichting "Ons Leven", 1888; onderpastoor te Dilbeek vanaf 10 februari 1897 tot 23 februari 1903; kwam van Antwerpen op 2 oktober 1897 en vertrok op 3 april 1903 naar Leuven. Hij overleed te Leuven op 18 juni 1946.

COREMANS Jan Emiel, geboren te Bonheiden op 12 oktober 1867; onderpastoor vanaf 5 maart 1903 tot 17 september 1903; kwam van Arendonck op 21 maart 1903 en ging naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 24 juni 1904. Hij overleed te Lier op 29 oktober 1940.

VAN DER DONCK Petrus Jozef, geboren te Vorselaar op 11 oktober 1874; onderpastoor; kwam op 26 oktober 1903 van Kapellen. Onderpastoor vanaf 17 september 1903 tot 7 februari 1922. Hij werd pastoor van de Heilige Familie te Lier en overleed er op 22 februari 1951. Bidprentje

DE SMET Jozef Frans Frans, geboren te Tisselt op 5 juni 1896; priester gewijd 2 januari 1921; leraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten; onderpastoor te Dilbeek; onderpastoor vanaf 28 februari 1922 tot 31 mei 1926. Hij overleed te Reet op 5 juli 1982.

WOUTERS Joannes Franciscus, geboren te Sint-Kwintens-Lennik op 29 september 1891; onderpastoor te Dilbeek vanaf 31 mei 1926 tot 27 juni 1937. Hij overleed te Sint-Ulriks-Kapelle op 30 september 1965.

ROELANDS M., onderpastoor in 1937 gedurende korte tijd.

VAN CRAEN Theo, geboren te Mechelen op 21 februari 1908, onderpastoor vanaf 9 september 1937 tot 22 mei 1945. Hij overleed te Zemst op 27 december 1955.

VANDER KUYLEN Jean Jos Jan, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 26 augustus 1920 als zoon van Henri Bernard en Catherine Eugenia Gindt; onderpastoor vanaf 1945 tot 1973. Hij overleed te Malle op 29 oktober 2008. Foto en handteken

VERBIEST Renaat, geboren te Tienen op 13 juni 1920, onderpastoor 30 juli 1949 tot 25 maart 1956. Hij overleed te Heist-op-den-Berg op 27 november 2003.

SAMYN Robert
, geboren te Huizingen op 30 december 1929. Priester gewijd te Mechelen op 8 april 1956. Onderpastoor van 20 april 1956 tot 12 maart 1963. Hij overleed te Leuven op 25 mei 2012.

MICHIELS Jaak, werd op 13 juli 1931 geboren te Mechelen als zoon van Jan Baptist en Maria Philomena De Keyser, en werd er op 8 april 1956 priester gewijd. Jaak Michiels was ondermeer leraar aan het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Tienen (1956-1962), onderpastoor te Schaarbeek (1962-1963) en Dilbeek (1963-1982). Hij overleed te Mechelen op 23 juni 2008.

MEERT Herman, geboren te Sint-Martens-Lennik op 16 juni 1949; priester gewijd 18 februari 1978, zorgde voor gerechtskinderen in het jongenstehuis van Vremde; legeralmoezenier in Duitsland 1978-1982; onderpastoor van de Sint-Ambrosiusparochie Dilbeek vanaf 31 oktober 1982 tot 30 september 1990; pastoor van de parochie Sinte-Theresia van het Kind Jezus te Dilbeek vanaf 30 september 1990. Op zondag 15 november 1992 wordt hij aangesteld als pastoor van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Vlezenbeek; parochieadministrator Sint-Lutgardis, Zuun, Sint-Pieters-Leeuw,  vanaf 1993. Hij werd vermoord teruggevonden te Laken  zaterdag 29 januari 1994, maar was overleden op 26 januari. De uitvaart had plaats op 5 februari. Fotoprentje, handteken, krantenknipsels