Home

De naam Dilbeek 
 

De eerste geschreven vermelding van de gemeentenaam betreft een Latijnse oorkonde bij de overdracht van het altare van Anderlecht aan het Kamerijks kapittel door bisschop Lietbertus in het jaar 1075. Alsdan lezen we:       

 “Altare etiam de ANDRELEch cum appenditio suo de dilbecchA”.

Dilbeek wordt dus vermeld als afhankelijkheid (dochterkerk) van de Moederkerk Anderlecht. Deze ondergeschiktheid gold trouwens ook op wereldlijk vlak. Tot nog toe hebben alle auteurs het foutieve Delbeccha vermeld als oudste naam. Het document toont nochtans duidelijk een i inplaats van e. Het hydronoom Dilbeccha is een gelatiniseerde versie van het oorspronkelijke  Dilbaki. Kerkelijke documenten werden steeds in het latijn opgesteld. Wij onderscheiden twee woorden nl. “Dil” en “Beccha”. Het eerste in het germaanse ôaljô –is een dialektische bijvorm van “Dal”; het tweede duidt op het germaanse “baki” wat beek betekent. Denken we maar aan het Duitse “bach”. Samen  vormt dit “beek in het dal”.

 

                                                          Charter van Lietbert voor het Kamerijks kapittel (1075)
                                                          Lille, Archives départementales du Nord, n° 4 G 106/1453
                                                          (Foto: Archives départementales du Nord, Lille).

 

Een lijst toont ons de evolutie van de naam doorheen de eeuwen met het jaar waarin wij de schrijfvorm aantreffen

 

Jaartal

Varianten

1075

dilbecchA

1143, 1181

Dielbeckensi

1144 Dyelbecensis
1170, 1171 Dilbec
1185, 1260, 1464, 1475-1525, 1653, 1680  Dielbeke
1188 Dilbecca
1215, 1292 Dielbeka
1225, 1233, 1292, 1715, 1800 Dilbeke
1260 Dielbecke, Dyelbeke
1292 Dilebeke
1475, 1525, 1490, 1605 Dielbek
1496 Dyelbeke
Begin 17e eeuw Dielbeqůe
1633 Dielbecke
1653 Dielbeeck
1693, begin 18e eeuw Dilbeeck
1715 Dilbeca

 

De huidige schrijfwijze Dilbeek treffen we reeds aan in 1788.

 Andere verklaringen zijn:

·         Gids voor Vlaanderen: Delbeccha; dil = Theodulf ? en beek.

·         Kijk Dilbeek!, toeristische gids: samenstelling van Didlione (een voormiddeleeuwse naam voor water) en ,, baki” (d.i. Germaans voor beek)?

·         Marcel Leys: “Beek in het Dal”.

·         Volgens kanunnik Jan Baptist De Vadder: Dielbeca, snelle beek (inscriptie kasteeldomein)

·         Volgens Jan Verbesselt is Deylbeke een wijknaam.

Een geslacht de Dilbeke heeft bestaan tijdens de 13e14e en 15e eeuw; ondermeer Rainboldus de Dielbeke in 1215 en 1221. In 1490 wijlen Jans van dielbeke en Lysbeth van dielbeke