Home

De onderpastoors


In deze dienen we net als bij de pastoors onderscheid te maken tussen verschillende benamingen voor dezelfde functie, maar ook andere functionarissen te vermelden die de taak van parochiepriester tot zich namen. De vicepastor en de vicecurato is zoals de capellanus een geestelijke die onder de pastoor van een parochie werkzaam is; dus eigenlijk een onderpastoor. Een deservitor is echter een priester belast met het bestuur van een vacante parochie; dus een helper, assistent, die meestal na het overlijden van een pastoor en de komst van een nieuwe de dienst waarneemd. Een coadjutor en een vicario is een priester die een pastoor zonder kapelaans tijdens diens ziekte tijdelijk vervangt. Het kapittel van Anderlecht betaalde voor de helft het loon van de onderpastoor. 

DE MERLAER, MYERLAER Nicolaas,  benoemd in 1464; treed af in 1466.

D° WYLANT CONRARDUS, volgt v.n. in 1466 op als kapelaan caplum curam de Dilbeke.

VANDER ELST Jan, vice-cureyt in 1496, januari 1520 – 13 november 1526.

OSKENS, capellanus capella St. Ambrosi in Dilebeke in 1508.

D. VAN ELSEM, vòòr 1542.    

D. QUARRE Joannes, kapelaan in 1542 in ruil met de vorige.

D. EECKHOUT Judocus, kapelaan van Sint-Ambrosius.

VAN DER PERRE Jan, kapelaan; ontvangt op 5 april 1544 7 Rgs om te Itterbeek de vroegmis te doen. Hij overleed op 9 januari 1552. Hij ligt begraven in de kerk onder een gotische grafsteen met als opschrift: Hier leet begrave heer/ Jan vande perre pbr. capilae va/ deser kercke die/ sterft a° XVC LII de IX january ...

DE BLESEM Ziger, vicecurato in Dilbeke in 1556.

HUENAERTS Joannes, kapelaan gedurende 40 jaar vanaf 1624.; presbitero en ludimagistro in Dilbeke in 1626. Uit kerkrekening 1651:“aen den heer Jan Huenaerts van desen maen boeck te maken ende schrijven betaelt XX st.”, “aen Jan Húenaerts voor sijne gasien XXV Rinsgls.”, “betaelt aen heer Húenaerts van dese als andere partijen alhier inden ordinaire vúytgeef bedraegende XXVIII Rs X st.”, “ aen heer Jan Húenaerts als vore XX st.”. Hij maakt zijn testament in 1663. In het overlijdensregister staat: “Heunaerts Joannes R. D. gedurende 40 jaar kapelaan van onze kerk, + 20 januari 1664, vicepr.”. Zijn grafsteen ligt in de kerk. Grafsteen en testament, handteken


RICHARDO Carolo, aftredend pastore in Watermale caplniam Sti Ambrosii in Dilbeke, confert capni., 8 februari 1634.

ZAMPEN Jacobo, confertus aed. Caplnia 3 april 1636, overleden in 1645.

D. VANDER EYCKEN Henricus, vicariam de Dilbeke, 9 april 1646.

VISSIO (DE VISCH?) Nicolaas, clerico in 1626; is waarschijnlijk D. Hovis Nicolaas Henricus, caplniam B.M.V. in Dilbeke, 1652.

VANDER HOEVEN Andreas, vicario in Dielbeeck in 1709. Handteken

VAN MONS Ferdinandus, pastoor in Iterbeek en deservitor in Dilbeek “pastore in Itterbeke et deservitore in Dielbeke.” Handteken

WALRAVENS Petrus, vicepastor vanaf 1738 tot aan zijn overlijden als coadiutor te Dilbeek op 6 april 1744 op 32-jarige leeftijd; begraven in de kerk. Pber op 18 oktober 1737, presbyter, vicepastor november
1738, ex commissione R.D. pastoris 10 juli 1742 enz. Handteken

DE BRIE Petrus, te Brussel, vicepastor in Dilbeke vanaf 15 juni 1744 tot aan zijn overlijden te Dilbeek op 30 september 1745, op 28-jarige leeftijd. Handteken

DE TURCK Franciscus Josephus, uit Brussel. Hij schrijft zijn eerste akte op 30 december 1744, maar het is pas vanaf 20 december 1745 dat hij tekend als vicepastor. Op 14 juli 1750 was hij reeds pastoor te Sint-Martens-Bodegem, waar hij overleed op 29 mei 1759, en begraven werd in de kerk. Grafschrift en handteken

DU BOIS F. B. A. Engelbertus, Hij schrijft zijn eerste akte als vicepastor op 26 augustus 1750; Uit kerkrekening 1756: “… betaelt aen den heere Dûbois onderpastoor pbrè voor het celebreren der vroeghmisse alhier voor een jaar verschenen 1756, 15-0-0. guldens.”; deservitor op 20 juli 1766. Handteken

VANDEN BLOCK, capellaen Sti. Ambrosii in Dilbeke 1755-64.

GEERTS Franciscus Leonardus, coadjutor. Zijn eerste akte op 24 juni 1760, zijn laatste op 12 mei 1767. Handteken

DE REUS Emmanuel Jacob, vicepastor. Hij schrijft zijn eerste akte als deservitor ex commisione et authorizatione Domini pastoris loci op 13 januari, zijn laatste op 26 mei 1777. Handteken

DE VOS J. C.; schrijft zijn eerste akte als vicepastor op 13 juli 1779 tot 27 oktober 1779; deservitor in Dilbeke ex commissione pastoris vanaf 8 oktober 1781 tot  23 juni 1782. Handteken

LAMBERTS Guilielmus, coadjutor, 11 december 1781. Hij was coadjutor te Sint-Martens-Lennik in 1782, 1791. Vanaf 1793 woonde hij te Schepdaal. Hij was er achtereenvolgens vicepastor, deservitor, en tenslotte pastoor. Handteken

DOSSCHE J. R., coadj: D: Deservitoris in dilbeke 8 april tot 17 juni 1791. Handteken

VANDER HEYDEN Petrus Ludovicus, afkomstig uit Balegem; schrijft zijn eerste akte als vicepastor op 22 juni 1783. Hij vervulde dooreenlopend te taken van vicepastor en deservitor. Zijn laatste akte schrijft hij op 18 juni 1806. Tijdens de kerkvervolging onder het Franse bewind nam hij meestal de taak van de ondergedoken pastoor Vliegen tot zich. Handteken

VANDER MIJNSBRUGGE M., vicepastor ex licentia et commissione Rdi adm Dni H. Vliegen pastoris hujus parochia. Zijn eerste akte schrijft hij op 19 oktober 1806, zijn laatste 7 september 1807. Handteken

COOLEN Joannes Franciscus, zie ook pastoors. Hij schrijft zijn eerste akte als vicepastor op 6 juni 1818, zijn laatste op 31 augustus 1822;  zijn eerste akte als deservitor op 29 augustus, zijn laatste op 10 november 1822.

KINTSSCHOTS Martinus Franciscus, geboren te Antwerpen op 11 maart 1800; priester gewijd te Mechelen op 22 februari 1823; onderpastoor te Dilbeek op 23 maart 1823;  tekent zijn eerste akte als vicepastor op 23 maart 1823, zijn laatste als vicepastor ex commissione pastoris op 18 februari 1833. Bidprentje, handteken, 2 kwitanties

MESENS Isidorus, geboren et Herselt (Antwerpse Kempen) 8 augustus 1808; priester gewijd 16 juni 1832, onderpastoor 22 februari 1833 - 10 juni 1835; schrijft zijn eerste akte als vicepastor in Dilbeke op 20 maart 1833, zijn laatste op 9 mei 1835. Handteken

VERVOORT Joannes Josephus, geboren te Nijlen 26 december 1806, priester gewijd te Mechelen 13 juni 1835, onderpastoor te Dilbeek 26 juni 1835; schrijft zijn eerste akte als vicepastor op 15 augustus 1835, zijn laatste op 25 september 1843. Handteken.

DE COCK Joannes Franciscus, geboren te Merchtem 19 oktober 1819; priester gewijd te Mechelen 23 december 1843, onderpastoor benoemd te Dilbeek op 17 januari 1844 tot 1860. Zijn eerste akte als vicepastor schrijft hij op 4 februari 1844. Handteken

COTERMANS, CAUTERMANS, onderpastoor in 1860     

BERCKMANS Gaspar (Guilielmus Josephus), geboren te Sint-Gillis bij Brussel 18 oktober 1828; priester gewijd te Mechelen op 22 september 1855; coadjutor te Maxenzeel en te Watermael-Boschvoorde van 1856 tot 1863;  onderpastoor te Dilbeek op 4 mei 1863 tot 21 juni 1872; vertrok op 22 augustus 1872 om pastoor van Beert  bij Halle te worden tot aan zijn pensioen op 7 januari 1897. Hij overleed te Sint-Pieters-Leeuw op 15 november 1903. Hij kreeg een onderscheiding voor het opvangen van de slachtoffers van de choleraepidemie in 1866. Handteken ?

VAN DEN WOUWER Jean Carolus, geboren te Hoboken provincie Antwerpen op 12 juni 1848; onderpastoor; kwam van Hoboken op 10 februari 1873 en vertrok naar Amblechem op 30 januari 1897.

LUYTGAERENS Joannes Edwardus Eduard, geboren te Roosbeek op 16 oktober 1863; priester gewijd op 24 september 1887; baccalaureaat theologie te Leuven in 1889; leraar aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen en later te Diest 1889 -1896; onderpastoor Sint-Jozef, Antwerpen; vriend en studiegenoot van Jozef Sencie; betrokken bij stichting "Ons Leven", 1888; onderpastoor te Dilbeek op 10 februari 1897; kwam van Antwerpen op 2 oktober 1897 en vertrok op 3 april 1903 naar Leuven.

· 
Mogelijk is dit onderpastoor Luytgaerens omstreeks 1898

COREMANS Jan Emiel, geboren 11 november 1867; onderpastoor; kwam van Arendonck op 21 maart 1903 en ging naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 24 juni 1904.

VAN DER DONCK Petrus Jozef, geboren te Vorsselaer op 11 oktober 1874; onderpastoor; kwam op 26 oktober 1903 van Kapellen. Hij werd pastoor van de Heilige Familie te Lier en overleed er op 22 februari 1951. Bidprentje

DE SMET Jozef Frans Frans, geboren te Tisselt op 5 juni 1896; priester gewijd 2 januari 1921; leraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten; onderpastoor te Dilbeek; hij schrijft akten in vanaf 18 maart 1922 tot 14 juli 1926.

WOUTERS Joannes Franciscus, geboren te Sint-Kwintens-Lennik op 29 september 1891; onderpastoor te Dilbeek van 1926 tot 1937.

ROELANDS M., onderpastoor in 1937 gedurende korte tijd.

VAN CRAEN Th., onderpastoor vanaf 1937 tot 1945.

VANDER KUYLEN Jean Jos Jan, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 26 augustus 1920 als zoon van Henri Bernard en Catherine Eugenia Gindt; onderpastoor vanaf 1945 tot 1973. Hij overleed te Malle op 29 oktober 2008. Foto en handteken


Vander Kuylen in 1956

VERBIEST R., (onder voorbehoud); onderpastoor in 1950.

SAMYN Robert
, geboren te Huizingen op 30 december 1929. Priester gewijd te Mechelen op 8 april 1956. Onderpastoor van 20 april 1956 tot 12 maart 1963. Hij overleed te Leuven op 25 mei 2012.


Robert Samyn

MICHIELS Jaak, werd op 13 juli 1931 geboren te Mechelen als zoon van Jan Baptist en Maria Philomena De Keyser, en werd er op 8 april 1956 priester gewijd. Jaak Michiels was ondermeer leraar aan het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Tienen (1956-1962), onderpastoor te Schaarbeek (1962-1963) en Dilbeek (1963-1982). Hij overleed te Mechelen op 23 juni 2008.


Links Jaak Michiels jaren '60

MEERT Herman, geboren te Sint-Martens-Lennik op 16 juni 1949; priester gewijd 18 februari 1978, zorgde voor gerechtskinderen in het jongenstehuis van Vremde; legeralmoezenier in Duitsland 1978-1982; onderpastoor van de Sint-Ambrosiusparochie Dilbeek 31 oktober 1982-1992; pastoor van de parochie Sinte-Theresia van het Kind Jezus te Dilbeek 1990-1992. Op zondag 15 november 1992 wordt hij aangesteld als pastoor van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Vlezenbeek; parochieadministrator Sint-Lutgardis, Zuun, Sint-Pieters-Leeuw,  vanaf 1993. Hij werd vermoord teruggevonden te Laken  zaterdag 29 januari 1994, maar was overleden op 26 januari. De uitvaart had plaats op 5 februari. Fotoprentje, handteken, krantenknipsels