Home

Het ancien régime
 

6 januari 1491-92. De bisschoppen van Kamerijk benoemen een meier en zeven schepenen over de heerlijkheid der heren van Crainhem, die heersers waren over Dilbeek. Zij waren afstammelingen van het geslacht van Aa. De schepenbank had haar eigen zegel met hierin hun wapens.

De dorpsbestuurders vergaderden in een plaatselijke herberg. Op 27 maart 1792 was dit binnen Dilbeke ten huyse van Adrianus De Cnop in den willekom aldaer. Deze herberg is later bekend geworden als de Sint-Anthoon aan de Ninoofsesteenweg bij de Sint-Antoniuskapel.

Het samenstellen van een lijst van dorpsbestuurders van Dilbeek is niet zo eenvoudig, omdat Itterbeek en Dilbeek afwisselend samen één schepenbank hadden, maar ook elk apart handelden.  Bij de aanhef van de akten staat schepenen van Itterbeek en Dilbeek en soms Dilbeek alleen. Bij de eerste soort akten kan men moeilijk uitmaken wie schepen van Dilbeek was. Dit is dus een voorlopige lijst van hen waarvan we zeker zijn dat ze voor Dilbeek optraden.

Inventaris schepenarchief Itterbeek en Dilbeek PDF

Inventaris schepenarchief Sint-Martens-Bodegem PDF

(voorlopige lijst)

Meier

De Plecker Arnout

16..

Van Nispen Nicolas

1491

Vander Meren Jan

1510

Huwel Jan

1601

Lefebuer Renier

1634

De Wege Jan

1635

Batens Nicolas

1646

Nicolaes Gabriël

1653

Heuze Rogier

1653

Van Ghindertaelen

1653

Nicolaes Jan

1669

De Mesmaecker Jooris

1669

Vanden Kerckhoven Henricus

1711

Nicolaes Judocus

1712

De Commines M.

1714

Lindemans Joannes Franciscus Ignatius

1720

Plas Guillielmus

1730

Lindemans Guillielmus Josephus

1731

Roobaert Joos

1739

Van Campenhout Henricus

1747

Lindemans Petrus Arnoldus

1747

Coenraets Antonius

1786

Thomas Jan Jozef

1789

Schepen

van Cattenbroeck Heinricke

1496

Van den broeke Johannen