Dilbeccha

Home Onze Vader De naam Dilbeek Geografisch Planologisch Vroegste tijden Romeinse tijd Frankische tijd Alena van Dilbeek Ancien régime Franse tijd Hollands tijdvak België Het wegennet Parochiale ontvoogding De pastoors De onderpastoors De plaatsvervangers De pastorij Kerkmeesters Armmeesters Rentmeesters Gezinnen en personen Parochieregisters Burgerlijke stand Bevolkingsregisters Bidprentjes Rouwbrieven Film Publicaties Varia
 

Dilbeek vroeger en nu film

Opgelet is groot bestand
 

 

Voor meer informatie over de geschiedenis van Dilbeek kunt u contact nemen via

Niets uit deze website mag gepubliceerd worden zonder voorafgaande toelating van de auteur